• 1-2
  • 2-2
  • 3-2

về chúng tôi

Pehel đáp ứng mọi khách hàng với chế độ dịch vụ độc đáo. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp chất lượng cao, nhanh chóng sản xuất thời gian, giá cả thuận lợi, dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng. Pehel có đủ chứng khoán cho các nhu cầu đột xuất và nhu cầu nhỏ. Chúng tôi có 200 bộ máy với công nghệ lợi thế nhất CNC, để đáp ứng điều tra cá nhân hoá.

Learn More
  • về chúng tôi
  • sản phẩm đặc trưng

    Hơn
  • 首页 下面 海报
  • WhatsApp Online Chat!